Rozhodnutí veřejnou vyhláškou č.j. FLH-320/2022 o změně kategorie pozemní komunikace