Fakturační údaje

  • Obec Francova Lhota
    Francova Lhota 325
    756 14 Francova Lhota
  • IČO: 00303755
  • DIČ: CZ00303755
  • účet ČNB: 94-816851/0710
  • Účet ČSOB: 210383089/0300