Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro dodávku vody z vodovodu sloužícího veřejné potřebě