Veřejná vyhláška-OOP Ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2022/610/174 o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje