Upozornění Ředitelství silnic Zlínského kraje vlastníkům pozemků, které sousedí se silnicí- ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy