Oznámení Ministerstva zemědělství o vydání Opatření obecné povahy č.j. MZE-70004/2021-15121+Opatření obecné povahy sp. zn. MZE-22967/2021-15121 o vydání Národního plánu povodí Dunaje