Místní komunikace Pod Prodexem

V letošním roce došlo k realizaci prodloužení sítí a výstavby nové komunikace pro nové domy v lokalitě „Pod Prodexem“.  Tato nepřehlédnutelná stavba, které dominuje opěrná zeď z kamenů je rozdělena do dvou etap, kdy letos došlo k vybudování sítí a přípravě komunikace navezením a zhutněním podkladních vrstev.

V následujícím roce dojde k finálnímu položení asfaltu, uložení obrubníků, osazení značek a úpravu okolních dotčených pozemků. Cena za první etapu činí 2 066 730,00 Kč bez DPH, kdy toto všechno je placeno z obecních peněz.