Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí – Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek

VV-Zveř.návrhu OOP o vydání Plánu pro zvláštní povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek

Návrh OOP – Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje