SOH – Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb.

Oznámení SOH o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření č. 2-2021