Osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči se mohou registrovat k očkování