Spodní prodejna Jednoty, spotřební družstvo, oznamuje,

že od úterý 9. března 2021 do pátku 12. března 2021 včetně bude otevřena pouze od 6.30 hodin do 13.30 hodin.