Opatření hejtmana ZK – NS/4-COVID-19/1.3-změna č. 2