Informace k zápisu dětí do 1. třídy ZŠ

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce proběhne od 1. dubna do 30. dubna 2021. Více informací naleznete v přiloženém informačním letáku ..