Dotaz č.j. FL-206/2021 a odpověď č.j. FL-207/2021 dle zák. č. 106/1999 Sb.