Oznámení Sdružení obcí Hornolidečska (SOH) o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 2/2020