Dotaz č.j. FL-853/2020 a odpověď č.j. FL-854/2020 dle zák. č. 106/1999