Dotaz pod č.j. 828/2020 a odpověď pod č.j. 831/2020 dle zák. č. 106/1999 Sb.