SOMV-Návrh závěrečného účtu za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření