Opatření obecné povahy – prodloužení platnosti znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR do 14.5.2020