Veřejnoprávní smlouva č. 7/2020 – Římskokatolická farnost