Veřejnoprávní smlouva č. 6/2020 – Sdružení rodičů při ZŠ