Veřejnoprávní smlouva č. 4/2020 – Sbor dobrovolných hasičů