Upozornění Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje pro seniory