Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019