Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích