Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství