V obci byl zahájen sběr olejů a jedlých tuků

Oleje a jedlé tuky z domácností velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobují rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další). Přitom jsou kvalitní surovinou, která po zpracování a regeneraci může sloužit v několika průmyslových odvětvích.
Od 1. ledna 2020 byl zahájen sběr jedlých olejů a tuků ve Francově Lhotě. Tyto suroviny mohou občané v uzavřených PET lahvích nosit na sběrné místo (nádoba), které bude řádně označeno a nachází se za u ZŠ, u MŠ, sběrné hnízdo u řadovek, sběrné hnízdo  Pulčín.   Do těchto nádob můžete odložit olej ze smažení potravin, prošlé jedlé oleje a tuky jako máslo, rostlinné tuky, 100% tuky, sádlo. Nevlévejte olej do skleněných lahví!