Oznámení o zveřejnění dokumentu – Pravidla rozpočtového provozoria 2020