Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďoání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů