Informace o konání 8. schůze ZO Francova Lhota 13.12.2019