Rozsvěcování vánočního stromu v místní části Pulčín 30.11.2019