Křížová cesta na střelenském vrchu

Naše obec se spolupodílela na vybudování  nové křížové cesty vedoucí od střelenské kapličky směrem ke střelenskému vrchu.

Podívejte se na ukázku nových zastavení.