Smlouva o poskynutí dotace č. D/0308/2019/STR – Zlínský kraj-SOH včetně dodatku č. 1