Dožínky 2019

Dožínky na Trochtově poli se v rámci projektu Od zrníčka ke chlebíčku konaly v neděli 25.8.2019. Akci pořádá Valašská nadace a Farní úřad hlavně pro děti nastupující do třetí třídy. Za zvuku lidových písní a harmoniky se sklidila část obilí. Následovala děkovná mše svatá u muzea.