Veřejnoprávní smlouva – Sdružení rodičů při ZŠ 2019