Spolky v obci

O pestrost života v naší obci se zasluhují členové mnoha aktivních spolků a neziskových organizací, které u nás působí. Mimo spolky pořádají společenské akce i místní školy a také Kulturní komise při Radě obce Francova Lhota.

Klub českých turistů a Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7322 Zbojníci

Klub se stará o vedení turistického oddílu mládeže, turistické akce pro veřejnost – pěší, cyklo, běžky.

Kontaktní osoba: Karel Sucháček
telefon: 737 447 588
E-mail: zsfrlhota@centrum.cz

Kulturní komise Obce Francova Lhota

Kulturní komise se stará o gratulace jubilantům, setkání seniorů, Slet čarodějek Dobrodějek, oslava Dne matek, setkání občanů na rozhledně, zabijačkový den, vítání občánků do života, adventní dílna, nebo rozsvěcování vánočního stromu.

Kontaktní osoba: Věra Zimková
telefon: 731 510 289
E-mail: vera.zimkova@seznam.cz

Myslivecký spolek Francova Lhota

Myslivecký spolek se věnuje výkonu práva myslivosti v katastru obce, osvětě a výchova v ochraně přírody nebo kulturním a společenským akcím (ples, myslivecké odpoledne, stavění a kácení máje).

Kontaktní osoba: Jan Brlica – myslivecký hospodář spolku
telefon: 737 486 593
E-mail: lesni@francovalhota.cz

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Francova Lhota

SHD Francova Lhota zajištuje požární ochranu v katastru obce, prevenci vzniku požárů, volnočasové aktivity pro mládež, hasičský sport, kulturní a společenské akce (fašanky).

Kontaktní osoba: Radek Piastek – Starosta sboru
telefon: 737 115 201
E-mail: michalic70@seznam.cz

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Pulčín

zajištění požární bezpečnosti na katastru Pulčín, volný čas mládeže, hasičský sport, společenské a kulturní akce (pouťová zábava, mikuláši na Pulčině).

Kontaktní osoba: Karel Juřička – Starosta sboru
telefon: 773 500 222
E-mail: sdhpulcin@seznam.cz

Spolek hřibařů

mykologická osvěta – přednášky, hřibařská výstava, Francovolhotský kyseláč – soutěž nakládaných pochoutek z hříbků.

Kontaktní osoba: Luděk Hřib
telefon: 736 674 108
E-mail:hribekluda@seznam.cz

Tělovýchovná jednota Sokol Francova Lhota, z. s.

Co do počtu členů největší spolek v obci. Stará se o sportovní využití členů, k čemuž slouží fotbalové oddíly – žáci, dorost, muži, šachový oddíl, turistický oddíl, pořádání sportovních a společenských akcí – turnaje, zápasy, zábavy.

Kontaktní osoba: Karel Matůš
telefon: 731 137 766
E-mail:dobay@seznam.cz
WWW: http://tjsfrancovalhota.webgarden.cz

Valašská nadace

Nadace starající se o duchovní a výchovný program “Od zrníčka ke chlebíčku”, soutěž v šachu Hradní věž, rozvoj a udržení tradic.

Kontaktní osoba: Alois Tkadlec
telefon: 731 137 765

Spolek Amfolkfest

péče o vzhled osady Pulčín, společenské a kulturní akce na Pulčíně.

Kontaktní osoba: Eva Rohlenová
E-mail: eva.rohlenova@gmail.com

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Francova Lhota

Včelaři se věnují včelaření na katastru obce, vedení včelařského kroužku, osvětě.

Kontaktní osoba: Rostislav Zimek
telefon: 737 206 947