Letokruhy, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Letokruhy, o. p. s. provozuje Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené ve Valašské Polance. Současně je poskytovatelem terénní pečovatelské služby v našem mikroregionu.

Více informací naleznete na webové stránce organizace: www.letokruhy-vs.cz .