Kulturní památky obce

Vzhledem k bouřilivé historii obce, která svou pohraniční polohou trpěla častými vpády Turků a Tatarů neoplývá Francova Lhota mnoha památkami vysoké historické hodnoty. Přesto u nás máme několik historicky zajímavých objektů či památek našeho místního významu.


Kostel sv. Štěpána, krále Uherského

V roce 1787 byl dostavěn a vysvěcen místní kostel sv. Štěpána, krále Uherského. Kostel je postaven v josefínském barokním slohu, je prostorný a neklenutý. Stavbu kostela podporoval i finančně zabezpečoval hrabě Štěpán Illezházy. Podle něho je i kostel zasvěcen sv. Štěpánovi. Je to jediný kostel na Moravě zasvěcen tomuto patronovi.


Kaple Svatého Ducha v Pulčíně

Kaple sv. Ducha byla vysvěcena v roce 1930. Polovina budovy sloužila jako kaplička a polovina jako požární zbrojnice. Mše sv. se zde sloužily do roku 1973, kdy byly mše v kapličce zakázány. Kaple prošla výraznou rekonstrukcí a obnovením vnitřního vybavení a byla vysvěcena 15. června 2008 olomouckým biskupem Josefem Hrdličkou. Mše svaté se v této kapli konají pravidelně každou první neděli v měsíci a o pouti a při výročích.

Kříže

Ve Francově Lhotě a jejím okolí můžete najít několik kamenných či dřevěných křížů připomínající události či lidi, kteří je na své náklady nechali zhotovit.

U kostela stojí kříž z roku 1815. Již na temenu vrchu, na němž stojí náš kostel, jsou jeho návštěvníci vítáni 2 kříži, z nichž jeden je kovový na kamenném podstavci a druhý je celý kamenný. V obci jsou dále kamenné kříže u domů č. p. 284 a  č. p. 305.

V Pulčíně je kamenný kříž u domu č. p. 1 a vedle památníku obětem válek.Dřevěný Matyjů kříž u zaniklé cesty na Bechov byl v roce 2011 obnoven místním stolařem Jiřím Juráněm. Další pasecký kříž pak stojí u cesty na Rútově.

Pomníky

Na hřbitově ve Francově Lhotě je přesunut památník obětem světových válek z naší obce a je zde i památník zemřelým kněžím. V dubnu roku 2004 byl u příležitosti 30. výročí úmrtí odhalen památník kardinálu Štěpánu Trochtovi.

V místní části obce je u zdejší kapličky je nově rekonstruovaný památník obětem válek z Pulčína, který připomíná občany této obce, jež zahynuli v koncetračních táborech či v samotných válkách. Dále se v Pulčíně v místě zvaném Náovsí nachází památník rodákům. Byl vysvěcen u příležitosti srazu rodáků 31.7.2004. V Pulčínských skalách se nachází památník věnovaný trampům padlým za vlast.