KATASTRÁLNÍ ÚŘAD – pracoviště Vsetín

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD – pracoviště Vsetín

telefon podatelna: 571 428 070
e-mail: kp.vsetin@cuzk.cz
web: www.cuzk.cz