Elim Vsetín o. s.

Organizace Elim – křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s. zajišťuje ve Vsetíně tyto služby:

azylový dům pro muže
noclehárna pro osoby bez přístřeší
sociální rehabilitace a aktivizace osob bez domova a bez přístřeší.

O poskytovaných službách i kontaktních údajích se dozvíte na stránkách organizace: www.elimvsetin.cz .