Smuteční oznámení pana Ing. Jaroslava Novosáda, CSc.