Vyvěšení NFV

Vyvěšení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci z rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska v roce 2017