Pravidla pro přidělování obecních bytů fyzickým osobám

Metodický pokyn 1/2016 pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek dle zákona č.134/2016 Sb.

Metodický pokyn 1/2012 pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek dle zákona č.137/2006 Sb.

Spisový a skartační plán pro Obecní úřad Francova Lhota

Spisový a skartační plán pro Obecní úřad Francova Lhota