Obecní úřad Francova Lhota

Obecní úřad Francova Lhota sídlí v budově kulturního domu uprostřed obce. Hlavním posláním úřadu je zajistit chod vesnice a pečovat o veřejné prostranství tak, aby byla vesnice ideálním místem k životu.

Zastupitelstvo obce má 15 členů, kteří ze svého středu vybírají starostu a místostarostu na uvolněné funkce.  Obec má ustanovenou radu obce s  členy. Hlavním strategickým dokumentem je program rozvoje obce, který byl aktualizován v roce 2019 a klade si za cíl vytvořit vhodné kroky, které vedou k hlavní vizi obce – Příjemného místa k životu na valašské dědině s aktivními občany zachovávající zvyky a tradiční hodnoty, s moderní infrastrukturou a malebnou krajinou.