Záměr prodeje části pozemku p. č. 2454/1 č.j. FLH-963/2023 + mapa