Usnesení z 5. schůze ZO Francova Lhota konané 7.9.2023