Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky