První kolo volby prezidenta České republiky 13. a 14. ledna 2023

V pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin proběhne první kolo volby prezidenta České republiky. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o hlasování do přenosné volební schránky. O volbu do přenosné volební schránky můžete požádat na telefonním čísle 731 137 764 nebo přímo členy volební okrskové komise.