Usnesení z 2. schůze ZO Francova Lhota konané dne 22.12.2022