Pozvánka na divadelní představení ve Francově Lhotě s názvem “Souborné dílo Williama Shakespeara”

Představení se bude konat v sobotu 9. dubna 2022 v 18.00 hodin v kulturním domě. Jedná se o komedii. Délka představení 140 minut. Cena vstupenky 100 Kč.